Odštampajte ovu stranicu

Saradnja Udruzenja ,,ILCO,,Srbije i ,,BELHOSPICE,,..

27 jun 2022
(0 glasova)
Clanovi udruzenja ,,ILCO,,Srbije posetili su ,,BELHOSPICE,, 20 juna 2022 radi saradnje.
Evo osnovnih podataka sto ce koristiti onkoloskim pacijentima sa napomenom da je sve b e s p l a t n o .
Misija Belhospice organizacije je da zaštiti dostojanstvo i prava pacijenata obolelih od raka i
članove njihovih porodica kroz besplatno pružanje usluga pali
jativnog zbrinjavanja.
U okviru svojih aktivnosti BELhospice centar ima licencirane usluge Pomoći u kući i Dnevnog
boravka.
Korisnici usluge Pomoć u kući su osobe obolele od kancera kod kojih su iscrpljene mogućnosti
specifičnog onkološkog lečenja i o kojima se najčešće brinu članovi njihovi porodica, tj neformalni
negovatelji.
U Dnevni boravak su osobe obolele od kancera u fazi lečenja i dobrom opštem
stanju, dobijaju besplatan program psihosocijalne podrške i radno-okupacionih aktivnosti, koje
sprovodi multidisciplinarni tim - lekar, sestra, negovateljica, socijalni radnik, psiholog, obučeni
volonteri. Kroz ovu uslugu obezbeđen je i prevoz do Dnevnog centra kao i besplatan obrok.
Pored navedenog Belhospice centar poseduje pomagala (antidekubitalni dušeci, kreveti, invalidska
kolica), koja izdajemo na revers za potrebe pacijenata koji borave u kućnim uslovima.
Napominjemo da naš multidisciplinarni tim pruža savetodavne/konsultativne usluge pacijentima i
članovima porodica u kućnim posetama i u okviru našeg centra, koji čine lekari, medicinske sestre,
negovateljice, socijalni radnik, psiholog i duhovnik.
Više o Belhopsice centru i uslugama možete naći i na www.belhospice.org
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…