Prikazivanje članaka po tagu Dr Đerđi Šarić

utorak, 27 septembar 2016 00:00

Važno je znati...

Ako ste operisani, razgovarajte sa Vašim hirurgom o nalazu na koji je naišao tokom operacije, o dijagnozi, pitajte ga za mišljenje šta Vas sve očekuje nakon oporavka i izlaska iz bolnice.

Ako se potvrdi dijagnoza maligne bolesti patohistološkim nalazom, lekar koji je uzeo uzorak /hirurg, urolog, internista koji je radio endoskopiju, ginekolog ili lekar druge specijalnosti/ treba da Vas upozna sa dijagnozom bolesti, objasni sve nedoumice, upozna sa dijagnostičkim procedurama koje slede, terapijskim postupkom, i proceni prognozu bolesti. Lekar je dužan da informaciju najpre Vama saopšti, a potom članovima porodice kojima Vi to želite.

Sa otpusnom listom i postavljenom dijagnozom odmah se javite Vašem izabranom lekaru, koji će Vas bez zakazivanja odmah primiti i započeti postupak brzog i kvalitetnog vođenja kroz proces lečenja maligne bolesti.

Izabrani lekar će Vas uputiti onkologu u regionalnoj Opštoj bolnici. Sa onkologom možete razgovarati o svim svojim nedoumicama oko prirode bolesti, prilagođavanju novoj situaciji, potražiti savete kako lakše živeti s bolešću, potražiti psihološku podršku, saznati detalje o udruženjima pacijenata i sve korisne informacije za bolji kvalitet života.

Onkolog će Vam detaljno, po potrebi i više puta, objasniti prirodu bolesti, uputiti Vas na dijagnostičke procedure kojima se može utvrditi stadijum proširenosti bolesti, i uputiti na Onkološki konzilijum tercijerne ustanove - Instituta za onkologiju.

Uput za Onkološki konzilijum, kao i putni nalog ispisuje izabrani lekar, pa i od njega možete potražiti podršku. Upute, putne naloge je potrebno overiti u lokalnoj Filijali RFZO.

Na sve pretrage koje su neophodne izabrani lekar, i onkolog treba da Vas upućuju po ubrzanom postupku, da izbegnete duge liste čekanja. Da bi to sigurno bilo tako, često će lekari ili medicinske sestre umesto Vas zakazati određene preglede. Kada obavite dogovorene preglede, rezultate uvek prikažite najpre onom lekaru koji Vas je uputio na pretragu. Tako ćete izbeći mogućnost da se izgubite u kretanju kroz proces lečenja. Uvek se trudite da razumete zbog čega radite neku pretragu, i šta se očekuje od nje. Veoma je važno da kada napustite ambulantu posle razgovora sa lekarom znate više i bolje razumete bolest i proceduru lečenja nego pre tog razgovora. Veoma je važno da uspostavite dobar odnos sa vašim onkologom, da izaberete lekara koji Vam najjasnije objašnjava sve što ne razumete dovoljno, i koji Vam je dostupan uvek kad je to potrebno. Onokolog treba da Vas uputi na udruženja pacijenata gde ćete se upoznati sa osobama koje su prošle iskustvo lečenja maligne bolesti, i koji vam mogu pružiti značajnu podršku.

Nakon zarastanja rane od mastektomije pacijentkinja ima pravo na protetsko pomagalo eksternu silikonsku protezu jednom godišnje na teret RFZO. Ortopedski grudnjaci za operisane žene u Srbiji za sada nisu predviđeni na teret RFZO već ih žene same kupuju u specijalizovanim prodavnicama. Pacijentkinja imaju pravo na ugradnju silikonskih inplantata odmah tokom operacije malignoma dojke, ili nakon završenog aktivnog onkološkog lečenja na teret RFZO, još od 2005. godine.

Na onkološkom konzilijumu TIM lekara će doneti odluku o Vašem daljem lečenju u zavisnosti od svih nalaza koje ste prikazali. Odluka je uvek individualna, prilagođena svakom bolesniku uz poštovanje svetski važećih standarda u lečenju maligne bolesti.

Nalaz Onkološkog konzilijuma prikažite Vašem onkologu, a potom i izabranom lekaru. Lečenje će se sprovoditi prema odlukama onkološke komisije, i bićete upućivani na redovne kontrole na Institut za onkologiju, radi praćenja ili eventualne promene terapije dokle god je to potrebno. Kada se aktivno onkološko lečenje završi tada predstoje periodične kontrole onkologa prema dinamici: tromesečni pregled u prve dve godine, potom kontrole na 6 meseci do pet godina od postavljanja dijagnoze bolesti, zatim, jednom godišnje doživotno.

Prim dr Đerđi Šarić, onkolog

Onkološka procedura u različitim mestima u Srbiji se razlikuje u koracima kroz lečenje, ali je suštinski ista. Lečenje pacijenta se sprovodi TIMSKI kroz KONZILIJARNE odluke poštujući svetski priznate onkološke preporuke, program lečenja se procenjuje za svakog pacijenta posebno, INDIVIDUALNO, i ono zavisi od postavljene dijagnoze, patohistološkog nalaza, stadijuma bolesti.

Kada bi postojao KOORDINATOR KROZ PROCES LEČENJA, ova procedura bi bila znatno preciznija, sa manjim brojem koraka za pacijenta /umesto 12 koraka bi bilo 6/ i pacijent bi sačuvao/la više svoje snage, lakše se oporavljao, i mogao posvetiti boljem prilagođavanju životu s bolešću i psihološkom oporavku. Koordinator bi mogla biti medicinska sestra, ili socijalni radnik koji već radi u okviru onkološke službe i koji bi zakazivao preglede, obezbeđivao/la upute, i pratio pacijenta da se ne izgubi kroz proces lečenja stalnim telefonskim kontakotom. Time bi se popravio kvalitet usluga rada onkološke službe, a korisnik, pacijent bi bio mnogo zadovoljniji/ja i lečenje uspešnije.

KORACI KRETANJA KROZ LEČENJE NAKON OPERACIJE RAKA DOJKE U SOMBORU:

1. Sa otpusnom listom hirurga pacijent se javlja izabranom lekaru koji će ga uputiti onkologu

2. Onkolog će izdati kopiju patohistološkog nalaza i pripremiti pacijenta za Onkološki konzilijum, /uputiti na kontrolu u laboratoriju zbog krvne slike i biohemijskih analiza, nalaza tumor markera, ultrazvučnog pregleda abdomena, i rentgenskog snimka pluća i kostiju glave, cele kičme i karlice, i pregleda ginekologa/.

3. Onkolog će organizovati da pacijent dobije pločice i kalupe sa odeljenja patologije i da ih odnese na imunohistohemijsku analizu na patologiju Instituta ua onkologiju

4. Lekar opšte medicine će izdati dva uputa za Institut: za imunohistohemijsku analizu na patologiju Instituta za onkologiju i Onkoloki konzilijum, putni nalog

5. Sve uputnice i putni nalog treba overiti u Fondu RZZZ.

6. Kada pacijent ili neko od rodbine odnese pločice na imunohistohemijsku analizu, odmah može i zakazati onkološki konzilijum za 10-15 dana od momenta predavanja pločica, jer toliko traje postupak analize. Zakazati onkološki konzilijum je bolje uraditi na licu mesta jer se pozivom na telefonski broj 021/4805464 veoma teško uspeva zakazati Onkološki konzilijum.

7. Onkološki konzilijum počinje u 11 sati zakazanog dana na Institutu. Treba se prijaviti na informacioni pult gde će pacijent biti upućen na pregled.

8. Ukoliko je potreban još neki dopunski dijagnostički postupak lekari Onkološkog konzilijuma će to navesti u izveštaju ili će odmah uputiti pacijenta sa internim uputom da zakaže potreban pregled na Institutu.

9. Pacijent dobija i kontakte za komunikaciju sa službom radioterapije ili druge službe na Institutu.

10. Kada se pacijent vrati sa Onkološkog konzilijuma, javlja se rukujućem onkologu i tada se prema odluci konzilijuma dalje lečenje sprovodi u Dnevnoj bolnici onkologije u Somboru.

11. Pacijentkinja kojoj je amputirana dojka, odmah po zarastanju rane ima pravo na eksternu silikonsku protezu. Nalog za protezu piše izabrani lekar na osnovu otpusne liste.

12. Pacijentkinju treba upoznati sa informacijama o lokalnom udruženju pacijenata, sa pogodnostima koje je u udruženju očekuju u cilju boljeg kvaliteta života sa bolesti.

Prim dr Đerđi Šarić, onkolog

nedelja, 22 maj 2016 00:00

"Peti napredni kurs iz rektalne hirurgije"

Na Institutu u Sremskoj Kamenici je 19. i 20. maja održan „Peti napredni kurs iz rektalne hirurgije“ sa međunarodnim učešćem. Društvo za borbu protiv raka Sombor je bilo jedan od partnera ovom projektu, a priliku da se više priča o komunikaciji sa pacijentom, psihološkoj podršci i pravima pacijenata imala je i prim. dr Đerđi Šarić. Somborsko Društvo je predstavljeno kao primer dobre prakse povezivanja zdravstvenih i socijalnih potreba pacijenta.

- Zahvaljujemo se organizacionom timu i doc. dr Zoranu Radovanoviću na saradnji i prepoznavanju udruženja pacijenata kao ravnopravnog partnera u cilju unapređenja kvaliteta života osoba lečenih od raka - istakla je dr Šarić.

Objavljeno u 2016. godina
četvrtak, 28 januar 2016 00:00

NALOR-u uručena zahvalnica

Zavod za zaštitu studenata Novi Sad je povodom jubileja - 55 godina postojanja Zavoda dodelio zahvalnice partnerima. Zavod je u više projekata bio partner Nacionalnoj asocijaciji lečenih od raka Srbije (NALOR) i zato im je 27. januara dodelio zahvalnicu koju je u ime svih članica Nacionalnog udruženja primila predsednica prim dr Đerđi Šarić. Za dobru saradnju priznanje je primila i Vesna Imbronjev ispred Asocijacije za unapređenje zdravlja Novi Sad.

Zavodu za zaštitu zdravlja studenata čestitamo na jubileju, a nadamo se i daljoj saradnji na polju prevencije maligne bolesti i brige o kvalitetu života lečenih od raka.

Objavljeno u 2016. godina
© 2024 NALOR - Nacionalna asocijacija lečenih od raka. Web by Chilli media
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…