Prikazivanje članaka po tagu NALOR

ponedeljak, 26 septembar 2016 00:00

Nacionalno invalidsko udruženje "ILCO" Srbije (Beograd)

Društvo pacijenata sa stomom Srbije “ILCO” osnovano je 17. Aprila 2002 u Beogradu. Društvo okuplja pacijente koji imaju stomu, odnosno kojima je hirurškom intervencijom izveden otvor na površini stomaka, kroz koji se iz tela izbacuju štetne i nepotrebne materije.

Ciljevi Društva su da pre i posle operacije pruže pomoć i daju savete, ne samo pacijentima već i članovima njihovih porodica. U tu svrhu obilazimo pacijente po klinikama, razgovaramo sa njima, dajemo im savete i ličnim primerom pokazujemo i dokazujemo da “stoma” znači život, i nastojimo da im pomognemo da se što pre vrate u normalne životne tokove.

Kontakti:
adresa: Nacionalno invalidsko udruženje "ILCO" Srbije
Sarajevska 9
11000 Beograd
tel: +381 (0)11 6642 395
mob: +381 (0)63 1111 238

Predsednik: Snežana Milojević, dipl ecc

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web site: www.ilco.org.rs

Objavljeno u Članovi
ponedeljak, 26 septembar 2016 00:00

Udruženje pacijenata sa retkim tumorima (Beograd)

Retki tumori i ostali maligniteti se, nažalost, ne posmatraju ražličito, a trebalo bi jer, tegobe koje ovi tumori izazivaju raznovrsne su i često liče na druga, učestalija oboljenja i zato lekari kasno posumnjaju da se radi o retkom tumoru.

Zbog toga je bilo potrebno osnovati Udruženje pacijenata sa retkim tumorima (UPRT).

UPRT je osnovano 29. marta 2012.godine.

UPRT okuplja obolele sa retkim tumorima iz cele Srbije. Za sada, većinu članova UPRT čine pacijenti sa neuroendokrinim tumorima (NET).
UPRT je dobrovoljno, humanitarno,nevladino i neprofitabilno udruženje koje okuplja obolele i lečene sa retkim tumorima, članove njihovih porodica i sve ljude dobre volje spremne da učestvuju u radu Udruženja.

Ciljevi UPRT su:
*Psiho-socijalna pomoć i rehabilitacija obolelih i lečenih od retkih tumora.
*Ostvarivanje svih prava obolelih od retkih tumora kroz sve nivoe zdravstvene zaštite.
*Ostvarivanje dijagnostičkih i terapijskih metoda u praksi sistema zdravstvene zaštite.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva UPRT čini sledeće:
*Organizuje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama,stručne skupove, savetovanja , seminare i druge oblike edukacije u oblasti: zdravstvenog vaspitanja i prevencije nastanka maligniteta, resocijalizacije lečenih od retkih tumora kao i drugih malignih bolesti.
*Zalaže se da pacijenitma sa retkim tumorima budu dostupni u zdravstvenoj zaštiti i lečenju savremene terapijske metode i lekovi u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja.
*Podržava kliničke studije i sva naučna istraživanj, kao i druge naučne i praktične aktivnosti koje su usmerene na razvoj medicine, poboljšanje postojećih i otkrivanje novih i efikasnijih terapijskih metoda i lekova u lečenju retkih tumora.
*Saradjuje sa ekspertima iz oblasti retkih tumora radi unapredjenja zdravstvene nege pacijenata.
*Zastupa interese obolelih od retkih tumora i nastupa pred donosiocima odluka (Ministarstvo zdravlja RS, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička stručna komisija za retke bolesti) o načinu dijagnostikovanja, lečenja i praćenja obolelih sa retkim tumorima.
*Zalaže se za izradu Registra obolelih od retkih tumora.
*Zalaže se za prihvatanje međunarodnih i evropskih standarda, principa i dokumenata u oblasti retkih tumora.
*Zalaže se za unapređenje sopstvenog uticaja kroz povezivanje sa Udruženjima u zemlji i van zemlje – za stvaranje Saveza udruženja.

UPRT je član NALOR-a od 2013.godine.

Adresa:
Udruženje pacijenata sa retkim tumorima (UPRT)
Paunova 41/55, 11040 Beograd, Voždovac
Tel: ++381 (0)11 3672 383
E-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zastupnica UPRT, Gorjana Ajzinberg
Tel: ++381 (0)63 7000 469
E-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.uprt.org.rs

Objavljeno u Članovi
ponedeljak, 26 septembar 2016 00:00

Ženski centar DIVA (Kragujevac)

Ženski centar „DIVA“ je mlado udruženje sa sedištem u Kragujevcu, koje pruža podršku ženama obolelim i lečenim od karcinoma i daje im informacije o njihovoj bolesti. Okuplja prvenstveno žene obolele i lečene od raka, koje žele da razmenjuju svoja iskustva i osećanja u jednoj zaštićenoj atmosferi. Takođe okuplja članove porodica obolelih, kao i zdravstvene radnike i druge stručnjake, koji svojim savetima i podrškom pomažu obolelim ženama u toku lečenja i nakon lečenja u procesu rehabilitacije u cilju bržeg i boljeg vraćanja u normalne tokove života.

Udruženje se bavi i širenjem informacija: o zdravom životu, prevenciji bolesti, značaju preventivnih pregleda, o lečenju raka, medicinskim istraživanjima i uopšte o načinima poboljšanja kvaliteta života i zdravlja.

Udruženje postoji nekoliko meseci i za sada je aktivno u: održavanju iskustvenih radionica za žene obolele i lečene od raka, koje se održavaju dva puta mesečno, u pružanju individualne psihološke podrške ženama koje se trenutno leče, zatim u organizovanju povremenih predavanja na različite teme iz oblasti poboljšanja kvaliteta života i zdravlja i u organizovanju prigodnih dešavanja u vidu izleta i druženja članova.

Objavljeno u Članovi
ponedeljak, 26 septembar 2016 00:00

Udruženje obolelih od raka i osoba sa stomom "Hrast"

Udruženje obolelih od raka i osoba sa stomom „Hrast" je dobrotvorna, nevladina društveno humanitarna organizacija osnovana 23. novembra 2011. godine radi unapređenja kvaliteta života kod obolelih, lečenih i rehabilitovanih od maligne bolesti.

Predsednik Udruženja
Zorica Menković Potić,
dipl. sociolog.

Sedište Udruženja je u Domu zdravlja,
ul. Svetozara Markovića 116, Leskovac.
Telefon: 381 (0)16 214-326

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

web site: drustvole.hostei.com

Udruženje „Hrast" je produžena ruka Kluba onkoloških pacijenata koji radi 20 godina pri Onkologiji Opšte bolnice Leskovac. Veliki doprinos u radu i osnaživanju Kluba i Udruženja ima Društvo za borbu protiv raka Leskovac.

Glavna smernica u radu Udruženja je holistički pristup onkološkom pacijentu, izgrađivanje partnerskog lanca čije su karike: pacijent, zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik, porodica, društvene institucije kao i humanitarne organizacije.

Objavljeno u Članovi

Udruženje za unapređenja kvaliteta života „Sinergija“ Leskovac

Osnovano 16.07.2011. godine, ovo udruženje je nevladino i neprofitno sa osnovnim ciljem unapređenja kvaliteta života građana/ki Srbije u sferama :

- zdravstvenog, socijalnog i psihološkog funkcionisanja
- zdravih životnih stilova
- radnog okruženja
- obrazovanja
- kulture
- rodne ravnopravnosti
- ekonomskog napretka
- prava
- ekologije

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1. prikuplja stručnu i naučnu literaturu u oblasti unapređenja kvaliteta života
2. organizuje samo ili sa drugim organizacijama manifestacije, stručne skupove, svetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti unapređenja kvaliteta života
3. objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na kvalitet života
4. organizuje treninge za stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine i obuke za građane u oblasti unapređenja kvaliteta života u navedenim sferama i za sprovođenje aktivnosti na unapređenju kvaliteta života
5. organizuje volonterske akcije i centre za unapređenje kvaliteta života različitih grupa
6. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave unapređenjem kvaliteta života
7. vrši mapiranje i istraživanje resurasa u oblasti unapređenja kvaliteta života

Do sada, „Sinergija“ je:
1. osmislila i realizovala dvodnevni program za osobe lečene od karcinoma u partnerstvu sa sa NVO „Hrast“.
2. kreirala program „Pomoć pomagačima“ za očuvanje psihofizičkog zdravlja svih koji se bave pomaganjem osobama ili porodicama sa problemima ili u krizi – uponudi svim NVO
3. omogućila porodici

Kontakti:
Ana Jovanović
Predsednica udruženja
+381 63 712 26 88
e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Objavljeno u Članovi

Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke "Budimo Zajedno" je osnovano decembra 2010. godine kao dobrovoljna, humanitarna, nevladina i neprofitabilna organizacija koja okuplja obolele i lečene od raka dojke, članove njihovih porodica, prijatelje i druga zainteresovana lica. Cilj udruženja je da pruži informacije i psihološku podršku ženama obolelim i lečenim od raka dojke, kako bi se što pre i lakše vratile normalnom životu, kao i njihovim porodicama. Udruženje radi na podizanju svesti žena o značaju preventivnih i redovnih pregleda kao i značaju odaziva na skrining u cilju borbe protiv raka dojke.

Misija Udruženja
• Podizanje svesti žena o značaju redovnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke
• Pružanje psihološke i iskustvene pomoċi kao i popularisanje zdravih stilova života na teritoriji grada Beograda.

Vizija Udruženja
• Žena sa potpunim kvalitetom života u cilju očuvanja ličnog zdravlja.

Ciljevi Udruženja
• Pružanje iskustvene i psihološke podrške kroz rad u malim grupama
• Razmena informacija i saznanja o bolesti
• Usvajanje pozitivnih stavova kroz razgovore, predavanja i radionice
• Informisanje članova o njihovim pravima
• Saradnja sa stručnjacima u cilju edukacije članova o bolesti, njihovoj prevenciji i lečenju

Zašto je dobro biti član udruženja?
Zato što je lakše sve podeliti sa onima koji su kroz to prošli, upoznati nove prijatelje i steċi nova saznanja.

Svi oblici podrške u Udruženju su potpuno besplatni za korisnice. Osim pružanja podrške korisnicama, razvijena je saradnja sa zdravstvenim institucijama, zakonodavnim institucijama, lokalnom samoupravom, Ostvareno je povezivanje i saradnja sa drugim NVO koje se bave zdravljem žena u Srbiji i regionu.

Adresa:

Budimo zajedno
Momačka 12
11050 Beograd

Predsednik Udruženja:

Domina Spasić
+381 60 440 76 44

Potpredsednik Udruženja:

Gordana Prvulović
+381 60 440 73 43


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.budimozajedno.rs

Objavljeno u Članovi
ponedeljak, 26 septembar 2016 00:00

Društvo za borbu protiv raka Sombor

Društvo za borbu protiv raka u Somboru je osnovano 1969. godine sa ciljem prevencije maligne bolesti. Danas je Društvo za borbu protiv raka u Somboru društveno-humanitarna, nevladina, neprofitabilna, volonterska organizacija zdravstvenog tipa, koja ima značajnu zdravstveno vaspitnu ulogu promocijom prevencije kao stila života. Društvo broji 120 članova. Godišnje se organizuje oko 200 aktivnosti u kojima učestvuje oko 6000 sugrađana. Kroz naše projekte smo u toku 2011. godine revitalizovali sekciju u Apatinu. Maskota društva je »Rak u mreži«. U okviru Društva za borbu protiv raka aktivne su sekcije u kojima se okupljaju osobe lečene od maligne bolesti, dobijaju savete od onkologa, psihologa, pravnika i drugih stručnjaka u udruženju koji im pomažu u kretanju kroz proces lečenja i rehabilitaciju tokom i nakon lečenja. Sekcija „Nada“ okuplja lečene od bolesti dojke, klub „Stoma“ osobe koje nose stoma pomagalo, „Nutricija“ savetuje zdravu ishranu, a kroz „art“ sekciju naši članovi slikaju, izlažu na izložbama, pišu pesme i priče, organizuju likovne kolonije...


Adresa: Društvo za borbu protiv raka
Čonopljanski put 15d, 25000 Sombor
Telefon/fax: 381 (0)25 482-514 +381 63 518 257
Žiro račun: 355-1023047-67, Vojvođanska banka AD filijala Sombor

Predsednica: prim dr Đerđi Šarić
Sekretarka: Milica Marinković

web site: www.sombor-cancer.org.rs

Objavljeno u Članovi
Strana 2 od 2
© 2024 NALOR - Nacionalna asocijacija lečenih od raka. Web by Chilli media
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…